Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon

Vi bidrar til prosjektenes verdiskaping.

LES MER!

Byggeteknikk

Byggeteknikk

Nyskapende og kostnadseffektive konstruksjoner.

LES MER!

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Optimalisering av planens potensielle verdiskaping.

LES MER!

Teknisk / økonomisk utredning

Teknisk / økonomisk utredning

Med konklusjoner og anbefalinger om konseptvalg.

LES MER!

Totalprosjektering

Totalprosjektering

Ivaretar byggherrens interesser – Eneste kontaktledd mot prosjekteringsorganisasjonen.

LES MER!

Samarbeidsprosjekter

Samarbeidsprosjekter

«Joint Venture» kan gi fordeler for byggherre og prosjekterende.

LES MER!