Ytelsene under prosjektadministrasjon er inndelt i 3 undernivåer.

Prosjektledelse (PL)

 • Prosjektledelse generelt
 • Programmering
 • Organisasjon, etablering
 • Avtaler med ARK, RIB, RIV, RIE, samt spesialrådgivere.
 • Kalkyler
 • Kontakt med myndigheter
 • Kontakt med naboer
 • Søknad om rammetillatelse med oppfølging
 • Bistand ved utarbeidelse av presentasjonsmateriell
 • Kontroll av prosjekteringsmateriell
 • Valg av entrepriseform
 • Anbudsinnhenting
 • Kontrakter
 • Økonomisk oppfølging
 • Fremdriftsplanlegging
 • Byggeregnskap
 • Forretningsrutiner

Prosjekteringsledelse (PGL)

 • Prosjekteringsledelse generelt
 • Innkalle, lede og referere møter i prosjekteringsgrupper og sørge for at referater distribueres til møtedeltakere og andre parter.
 • Sørge for at HMS – tiltak blir tatt opp i prosjekteringsmøtene.
 • Styre, koordinere, og rapportere fremdrift i prosjekteringsmøtene.
 • Koordinere følgende forhold:
  • Offentlige godkjennelser
  • Programforutsetninger
  • Økonomi
  • Materialbruk
  • Kvalitetsnivå
  • Fremdrift
 • Avklare og avtale grensesnitt mellom rådgiverne.
 • Lage dokumentplaner som viser til hvilken tid de enkelte dokumenter skal foreligge.
 • Lage rapporter for prosjekteringarbeidet.
 • Påse at forhold som trenger oppdragsgivers behandling / godkjenning blir fremlagt for denne i god tid med utredning av konsekvenser.
 • Når det oppstår dissenser i prosjekteringsarbeidet, ta initiativ til å løse dette. Avklare med prosjektleder om uavhengig ekspertuttalelser er nødvendig.
 • Påse for at anbudsmateriell og arbeidsgrunnlag foreligger til avtalt tid.
 • Påse for entydig grensedragning mellom byggutstyr og brukerutstyr.

Byggeledelse (BL)

 • Byggeplassledelse, generelt
 • Teknisk kontroll av utførelsen
 • Koordinering av entrepernører
 • Kontroll og distribusjon av arbeidsgrunnlag
 • Økonomisk kontroll
 • Fremdriftskontroll
 • Administrasjon av endringer
 • Byggemøter, ledelse
 • Overtakelse
 • Reklamasjoner oppfølging