Samarbeidsprosjekter (Joint Venture)

Siv.Ing Rakner AS kan delta i den forretningsmessige delen av et prosjekt, som investor.

Prosjektet gjennomføres i foretningsmessig samarbeid med tiltakshaver / oppdragsgiver, med Siv.Ing Rakner AS som total prosjekterende.

Målsettngen med samarbeidet er optimal verdiskapning gjennom de enkelte faser i prosjektutviklingen, fra idéfase frem til ferdig oppført og bruksklart prosjekt.