Teknisk / økonomisk utredning

 • Vurdere prosjekter på skissestadiet
 • Lokalisering
 • Forundersøkelse
 • Plantilpasning
 • Omfang
 • Byggeprogram
 • Kostnader
 • Fremdriftsplan
 • Markedstilpasning
 • Rentabilitet
 • Finansiering
 • Avgi anbefalinger