Totalprosjektering

Siv.Ing Rakner AS kan påta seg oppdrag som totalprosjekterende. Dette konseptet gir oppdragsgiver kun ett kontraktledd mot prosjekteringsarbeidet, med SIR som kontraktspartner.

Siv.Ing Rakner AS benytter da en organisasjon med egen kompetanse innen administrasjon og byggeteknikk, videre tilknyttes arkitekt samt øvrige rådgivende ingeniører.