Siv. Ing. Rakner AS ble etablert i 1971, og har siden vært engasjert i ca. 1300 byggeprosjekter i inn- og utland.

Firmaet er 100% frittstående i forhold til andre aktører i bransjen.

Firmaet har hvert år hatt positivt driftsresultat.

Medarbeidere

Firmaet er bemannet med sivilingeniører og ingeniører med lang erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet.

I tillegg personell som dekker kontor – og sekretærfunksjonene.

 • Ole Rakner
  Sivilingeniør – Bygg / MSc / Daglig Leder
 • Tom Rakner
  Sivilingeniør – Bygg / BSc
 • Maria Aaberg
  Sivilingeniør – Bygg / Konstruksjonteknikk
 • Adrian Moen Hjartnes
  Sivilingeniør – Bygg / Konstruksjonteknikk
 • Hallvard Hjellvik
  Sivilingeniør – Bygg / Konstruksjonsteknikk
 • Marte Dedekam-Moldskred Monsen
  Kontorsjef

Kvalitetssikring

Vi har kvalitetssikringsystem tilpasset egen drift iht. kravene i Plan og Bygningsloven.

Dette omfatter blant annet funksjoner som: Ansvarlig søker (SØK) og ansvarlig prosjekterende (PRO) for de enkelte fagområder.

Systemet tar for seg definering av oppdrag, fastlegging av krav og ytelser.

Det foreligger sjekklister for prosjektering og kontroll av prosjektering. Sjekklistene oppdateres kontinuerlig og er basert på krav og erfaring. Avviksmeldinger fylles ut og avvik rettes og innarbeides i prosjektenet.

Programvare

BIM

Vi benytter oss av Autodesk Building Design Suite som prosjekteringsverktøy. Vedlikeholdsavtale sørger for at vi alltid har siste versjon tilgjengelig. Programpakken består av flere moduler, blant annet:

AutoCAD (2D/3D prosjektering)
Revit Structure (BIM prosjektering)
AutoCAD Structural Detailing (Armeringstegninger, formtegninger, kapptegninger stål)

Statiske beregninger

Vi har tilgengelig et bredt utvalg av programmer for dimensjonering av bygningskonstruksjoner. Ved vedlikeholdsavtale har vi alltid siste versjon tilgjengelig. Programmene dimensjonerer iht. siste gjeldene standard. Vi har også egenutviklede regneark samt regneark fra Byggforsk som benyttes ved prosjektering. Aktuelle spesialprogram som er tilgjengelig via produsenters hjemmesider benyttes også ved behov.

FEM Design 3D Structure fra StruSoft

3D modellering og dimensjonering av hele byggverk
2D betong plate dimensjonering
2D betong veggskive dimensjonering

G-Prog Ramme

2D dimensjonering av stål og trekonstruksjon

Ove Sletten

BT – Snitt. Tverrsnittkontroll, søyler, fundamenter, forstøtningsmurer mm.
E – Bjelke. Alle typer prefabrikkerte bjelker og dekker
K – Bjelke. Plate / Bjelker med slakkarmering / spennarmering
V – Skive. Skivekrefter / global stabilitet
Flatdekke. Beregning av frittbærende dekker og plate på mark
Lastberegning. Lastvirkninger fra vind og snø

Beskrivelse

G – Prog beskrivelse. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser etter NS – 3420.

Annen programvare

Microsoft Project (Utarbeidelse av fremdritsplaner)
Microsoft Office (Word, Excel m.m.)
Adobe Acrobat (Utarbeidelse / bearbeiding av pdf-filer)
Byggforskserien (Detaljblad for bygg og prosjektering)
nbstøy (Beregning av trafikkstøy)

Sentral godkjenning

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for våre fagområder:
 • Søker
 • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)
 • Prosjektering av Brannkonsept
 • Prosjektering av Geoteknikk
 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet
 • Prosjektering av Bygningsfysikk
 • Prosjektering av Lydforhold

Sentralt Godkjenning 2016-2019